15 49.0138 8.38624 1 0 4000 1 http://52.221.185.13 300 true

The Curse of Knowledge

The Curse of Knowledge nói nôm na là mình tưởng ai cũng biết điều mà mình biết. The Curse of Knowledge dễ hiểu hơn qua trò chơi sau đây. Chia một nhóm người thành hai nhóm. Một nhóm làm “người vỗ tay”. Nhóm còn lại làm “người lắng nghe”. Nhóm vỗ tay sẽ được nghe một bài hát thông...CONTINUE READING
Share: